top of page

מי אנחנו?

 

'יקר' - מרכז לתורה, יצירה והתחדשות - הינו מרכז חינוכי-תרבותי וקהילה בו מחפשים דביקות לא-להים באופן אותנטי, יצירתי, ומסורתי גם יחד.

 

מקום בו הרגשי והאינטלקטואלי נפגשים, וקרבת א-להים מובנת במונחים רוחניים ומוסריים. 

'יקר' מחברת יהודים מרקעים ומגזרים שונים ללימוד מעמיק, תפילה אינטימית, הרצאות מעשירות ומעורבות חברתית. 

ב'יקר' אנו שואפים ליהדות אותנטית מסבירת פנים, שבה האדם יוכל לדרוש את הא-לוהי בדרך כנה, ולא לפי תשובות פשטניות. 

 

השותפות ב'יקר' מאתגרת את באיה לחשוב בצורה מעמיקה ויצירתית על זהותם העצמית, על הקשר לא-לוהים ועל הקשר בינה לבין העולם הרחב.
 

יקר מזמינה את באיה
לחשוב בצורה עמוקה

על זהותם הרוחנית יהודית,
על הקרבה לאלוקים,

ועל הקשר בינם לבין
העולם הרחב.

כתבו לנו

הודעתך נשלחה בהצלחה

בתי מדרש בבקרים 

תכנית גמרא בעיון לנשים בעלות רקע בלימוד גמרא, בימי שני ושלישי.

בית מדרש בסוגיות במחשבה בימי שני, ובית מדרש באתיקה בימי חמישי.

שיעורים שבועיים

"אדם בא מן השדה בערב: 
אם רגיל לקרות - קורא, 
אם רגיל לשנות - שונה". 

הצטרפו למגוון רחב ועשיר של שיעורים.

ארכיון

תרמו לנו

החזון שלנו

הכירו את הצוות

bottom of page