יקר ירושלים

תפילה

שעות התפילה

ימי ראשון

18:30

שבת קודש

מנחה - לאורך הקיץ בשעה 19:00

לאחריה קבלת שבת, דרשה, וערבית

התפילה מסתיימת כשעה ועשר דקות אחרי השקיעה

קבלת שבת

שבת בבוקר

8:15 - תפילת שחרית

9:30 - קידוש קצר ושיעורים 

10:00 - קריאת התורה ותפילת מוסף

ב'שבת מברכין' במקום קידוש ושיעורים באמצע התפילה ישנו קידוש גדול בסופה

שבת אחה"צ

שעה וחצי לפני השקיעה - שיעור בהלכה ומחשבה מתוך הפרשה

חצי שעה לפני השקיעה - תפילת מנחה

עם השקיעה - שירי סעודה שלישית (בקומה העליונה)

שעת יציאת השבת - תפילת ערבית

"אם כאן תדבר - איפה תתפלל?"

 אנו עושים מאמץ לבא יחד בעשייה וחוויה רוחנית,

נקיה ועשירה

תפילה דורשת התבוננות ויצירה - גם שירה, גם ענווה, ומעט שקט. 

התפילות ב'יקר' רקומות מניגוני חצרות חסידיים, ומטובלות בשירה עכשווית. 

העבודה היא פנימית ואישית; הציבור בכדי לאפשר ולשתף...

"ולעבדו בכל לבבכם" איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה

מנגינות קבלת שבת

(חובה לעטות מסכה - וניתן לשבת רק במקומות ישיבה מסודרים.) 

בתקופת הקורונה

מתקיימות התפילות לפי ההנחיות.

הבניין פתוח לפי הנחיות "תו ירוק", למחוסנים ולמחלימים.

צר לנו שאין ביכולתנו לקבל ילדים, ואלה שאינם יכולים להתחסן. 

בע"ה בקרוב נוכל לפתוח את דלתותנו לרווחה!