top of page

במדינת ישראל אנו עדים להתחככות של ערכים שונים אחד בשני, התחככות אשר מעצבת,
וגם תעצב, את אופיה של המדינה בעתיד. פתיחות לעומת פנטיות, פלורליזם לעומת צרות אופקים - ערכים מערביים של דמוקרטיה וסובלנות, אינם נלקחים כמובנים מאליהם.

 

להלכה, מה שיתרחש כאן במדינה ישפיע על מערך העם בתפוצות. לעתים קרובות, עקרונות שונים מנוגדים אחד לשני. כתוצאה מכך, פולמיקה נהפכה למרכזית, והיא מעודדת אנשים להתבצר בעמדותיהם במקום למצוא דרכים להשכין שלום.

 

 אבן הפינה החינוכי במרכז המעורבות החברתית ב'יקר' הנו דו-שיח. אנו מאמינים כי הבעיה אינה רק בין יהודים וערבים, אלא גם בין יהודים ליהודים (דתיים וחילוניים). אנשים אשר אינם מכירים זה את זה פוחדים איש מרעהו, ורואים זה את זה כקריקטורות במקום כבני אדם.
אנו באים לספק תשובה לבעיה זו:
הכרת האחר דרך דו-שיח עמוק ואמתי. 

המרכז למעורבות חברתית מסייעת בפיתוח תכניות בנושאים מגוונים:
1. היכן מדינת ישראל עומדת בעניין של מסוריות במסחר.
2. האם ישראל מסתכלת מערבה או מזרחה לאוריינטציה התרבותית שלה?
3. יהודים ופלסטינים בחיפוש אחר זהות עצמית. 
4. טכנולוגיה לשיפור תקשורת בין תושבי המזרח התיכון.

bottom of page