top of page

"צו החיים תן וקח.

כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל,

ומי משאין בו שניהם כאחד - הריהו כאילן סרק."  

רבי יצחק מזידיטשוב

 

אנו מזמינים אתכם, חברי הקהילה וכל הבאים בשערינו, לבנות ולחזק איתנו את הלימוד ופעולות הקהילה ביקר, ובכך להשקיע בעתידו של יקר.

תרומותיכם מאפשרות לנו להמשיך לממש את החזון של יקר, לקיים פעילויות, ולהעשיר את הלימוד הן בקורסים ושיעורים, והן בבתי מדרש חדשים.

טופס התרומה המקוון שלנו הינו מאובטח. התרומות מוכרות לצורכי מס. 

תמכו במרכז יקר, ועזרו לנו לבנות ולפתח בתי מדרש, ופעילות יצירתית, במהלך ימות השבוע.

השקיעו בעתיד ובחזון...

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

העברה בנקאית

לחשבון מספר 148087,

בנק הפועלים, סניף 782

על שם 'יקר' 

תשלום מאובטח דרך Jgive

לתרומה לחצו כאן

bottom of page