top of page

יקר ירושלים

חברות בקהילת יקר ושמירת מקומות לימים הנוראים תשפ"ד

קהילת 'יקר' מקדמת בברכה חברים חדשים, ומזמינה חברים וותיקים לחדש את חברותם. 

חברי הקהילה וכל הבאים בשערינו מוזמנים לשאת עמנו בעול הנעים של קיום הפעילות בקהילה ושל תחזוקת המקום (ולהזמין מקומות ישיבה לימים הנוראים) באמצעות תשלום דמי חבר.

דמי החבר מיועדים לכיסוי הוצאות תחזוקה - חשמל, מים, ניקיון, הקידושים - והוצאות נוספות המאפשרות לנו לקיים מרכז ייחודי ועשיר בפעילות ובתוכן. 

מי שמשלם, וממלא טופס חברות, עד לתאריך כ' אלול תשפ"ג, 6.9.23, ישמור את מקומו משנים עברו. 

המארגנים שומרים לעצמם זכות לבצע כל שינוי בהתאם להבנתם.

כל מי שמשלם מתבקש למלא את פרטיו בטופס המצורף מטה (גם חברים ותיקים).

כל מי שמסוגל לכך מתבקש לשלם בהעברה בנקאית - הפרטים מטה וגם בטופס (זה חוסך זמן רב). 

מי שאינו יכול לשלם בהעברה בנקאית יכול לשלוח שיק, או לקבוע דרך מייל למשרד מועד להביא שיק או מזומן. 

מי שאינו מסוגל לשלם את העלות הנקובה ישלם כפי יכולתו, ומי שיד ה' הטובה עליו מאפשרת לו להוסיף - יבורך. 

(במקרים אלה נא לרשום בהעברה עצמה או במייל למשרד שהכוונה לדמי חבר.) 

*על מנת להשלים את ההרשמה יש למלא את הטופס המקושר. 

מחירון דמי חבר

חברות עם מקום ישיבה לימים הנוראים

חברות רגילה ליחיד: 750 ש"ח(זוג: 1500 ש"ח)

חברות מתחת לגיל 35, ומעל לגיל 79: 600 ש"ח

מקום ישיבה לילד של חבר (עד גיל 20): 250 ש"ח

חברות בלי מקום ישיבה לימים הנוראים

חברות רגילה ליחיד: 600 ש"ח (זוג 1000 ש"ח) 

חברות מתחת לגיל 35, ומעל לגיל 79: 500 ש"ח

אלה שביכולתם מוזמנים להוסיף תרומה למען התיקונים הדרושים במבנה בית הכנסת.

--------------------

את התשלומים ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון: 

בנק הפועלים

סניף מספר 782

חשבון מספר 148087 

על שם 'יקר'

 

קבלה תמסר בדואר האלקטרוני. 

בהעברה הבנקאית נא לציין במפורש שמדובר בדמי חברות,

ומי שמוסיף תרומה (בשביל תיקונים או קניית ספרים) נא לציין זאת שם, או במייל למשרד. 

bottom of page