top of page

קישורים לקבלות שבת מוקלטות ומצולמות משנת תש"פ - תקופת הקורונה

Filmed Kabbalot Shabbat 

הקלטות קבלת שבת של הרב מאיר רוזן זצ"ל

2 פליאההרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 02:10
5 השבעתיהרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 03:19
9 כי אתה עליוןהרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 01:36
מקדש מלך 15הרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 02:01
bottom of page